Spis podstawowych artykułów

Nowy feminizm
Photo by: Wocintech

W 2013 roku papież Franciszek w czasie rozmowy z dziennikarzami na pokładzie samolotu lecącym z Rio de Janeiro stwierdził, że "W Kościele wciąż nie mamy teologii kobiety. Powinniśmy ją rozwinąć". Wzbudziło to sporą konsternację wśród katolikich teolożek i osób ineteresujących się teologią feministyczną w Kościele Katolickim. Od wielu lat bowiem katolickie teolożki piszą o kobietach, kobietach w kościele, kobiecej perspektywie w teologii.

Czytaj cały artykuł...
Wnętrze kościoła
Fotografia ilustracyjna - wnętrze kościoła

Rozważania dotyczące kapłaństwa kobiet nie są herezją w Kościele katolickim. Nauczanie o zakazie udzielania święceń kapłanskich kobietom zaliczone zostało do doktryn ostatecznych. W perspektywie 2000 letniej historii Kościoła definicja prawd ostatecznych jest zupełnie nowa, ponieważ została podana przez Kongregację Nauki Wiary w 1998 roku! Kongregcja uważa, że te prawdy nigdy niz zostaną zmienione. Jednak historia uczy, że wiele prawd uważanych za ostateczne - na przykład powszechne przekonanie o potępieniu niewierzących - podlegało zmianie i obecnie są postrzegane w inny sposób. Warto zwrócić uwagę na duży procent osób popierających wprowadzenie święceń kapłańskich kobiet dla katoliczek, w takich państwach jak Stany Zjednoczone czy Argentyna.

Czytaj cały artykuł...

Uczennice Jezusa

Fra Angelico, Kobiety przy pustym grobie
Fragment fresku Guido di Pietro da Mugello zwanego Fra Angelico, Zmartwychwstanie Jezusa i kobiety przy grobie, 1440–41 r.

Często jako argument przeciwko wyświęcaniu kobiet podaje się następujące stwierdzenie: Jezus nie powołał bezpośrednio kobiet tak jak powoływał Dwunastu. One jedynie chodziły za nim z własnej inicjatywy. Jednak wszystkie Ewangelie wspominają kilkakrotnie o kobietach, które zachowanie i związek z Jezusem był niezwykły dla ówczesnej kultury.

Czytaj cały artykuł...
Kobieta i mężczyzna
Kobieta i mężczyzna

Różnice pomiędzy płciami to temat, który jest w Kościele Katolickim bardzo żywy. Wiele konferencji, książek czy kazań stara się je przedstawiać i podkreślać. Justyna Melonowska, autorka książki “Osobna kobieta a personalizm Karola Wojtyły Jana Pawła II. Doktryna i rewizja” wskazuje na głębokie różnice pomiędzy personalizmem Jana Pawła II nakreślonego w dziele 'Osoba i czyn' a opisem kobiety zawartym w katechezach środowych.

Czytaj cały artykuł...
Współczesna żydowska rodzina przed spożyciem paschy
Współczesna żydowska rodzina przed spożyciem Paschy. Źródło

Kobiety towarzyszyły Jezusowi przez jego całą podróż z Galilei do Jerozolimy, były pod krzyżem, widziały Go zmartwychwstałego. Zwyczaj spożywania paschy obejmował całą rodzinę żydowską. Jezus powiedział, że jego braćmi i siotrami są ci, którzy słuchają słowa bożego. Myślę więc, że kobiety także uczetniczyły w ostatniej Wieczerzy. Ślady obecności wielu uczniów przetrwały także w liturgii. Najprawdopodobniej "uczeń umiłowany", który często występuje w czwartej Ewangelii nie należał do grona Dwunastu Apostołów.

Czytaj cały artykuł...
Trzy kobiety

Czy powołanie na Dwunastu jedynie mężczyzn można uzasadniać kulturowymi uwarunkowaniami Jezusa? Pozycja kobiety w społeczeństwie żydowskim była bardzo odległa od tego, co znamy dziś w niektórych społeczeństwach. Choć Jezus przezwyciężał niektóre z tych uprzedzeń i poniżeń w osobistych kontaktach z kobietami będąc prawdziwym człowiekiem żyjącym w określonym społeczeństwie nie mógł całkowicie wyjść poza jego obyczaje i sposób myślenia.

Czytaj cały artykuł...