Maria Magdalena - Apostołka Apostołów (imię do bierzmowania)

Maria pochodząca z miejscowości Magdala ( znaczenie imienia Maria jest niejasne, może oznaczać: "mocna, gorzka", "buntownicza, nieposłuszna", "ukochana" lub "Pani")

Maria Magdalena jest dwunastokrotnie wspominana w Nowym Testamencie. Pochodziła z miejscowości Magdala stąd jej przydomek Magdalena.

Mapa Palestyny z czasów Jezusa z zaznaczoną miejscowością Magdala
Mapa Palestyny z czasów Jezusa z zaznaczoną miejscowością Magdala

Ewangeliści zapisali, że Jezus uwolnił ją od siedmiu złych duchów. Następnie Maria Magdalena towarzyszyła Jezusowi aż na Golgotę, a następnie stała się pierwszym świadkiem zmartwychwstania. W Ewangelii św. Marka zostaje podkreślone, że po zmartwychwstaniu Jezus jako pierwszy ukazał się właśnie Marii Magdalenie. Także w innych ewangeliach Maria Magdalena pojawia się jako ta, której ukazał się zmartwychwstały Chrystus. Wszyscy ewangeliści opisują, że przyszła do grobu Jezusa jako pierwsza. W Ewnagelii św. Jana jest jako jedyna z kobiet, które przyszły do groby, wymieniona z imienia. Gdy kobiety zobaczyły pusty grób, zawiadomiły Szymona Piotra. Gdy uczniowie przybiegli do grobu Maria Magdalena pozostała na zewnątrz. Tam ukazał jej się Jezus. Początkowo Marii wydawało się, że jest to ogrodnik. Poprosiła więc go o wskazanie miejsca gdzie znajduje się ciało Jezusa. Wtedy zmartwychwstały Jezus przemówił do niej po imieniu, Maria Magdalena rozpoznała Go. Od Jezusa dostała misję zawiadomienia innych Apostołów i uczniów o zmartwychwstaniu oraz dodania im odwagi.

Maria Magdalena
Fresk Fra Angelico przedstawiający Marię Magdalenę i zmartwychwstałego Chrystusa

Święty Hipolit na początku III w. nazwał Marię Magdalenę "Apostołką Apostołów". Jednak w późniejszych wiekach Maria z Magdali zaczęła być utożsamiana z Marią z Betanii, siostrą Marty, która według ewangelii św. Jana namaściła Pana olejkiem i włosami swoimi otarła Jego nogi. Następnie zaczęto utożsamiać Marię z pokutującą cudzołożnicą. W ten sposób Apostołka Apostołów przez wiele stuleci była utożsamiana z pokutującą jawnogrzesznicą i tak (często z obnażoną piersią) przedstawiana w sztukach plastycznych. Tymczasem wzmianka o wypędzeniu z niej złych duchów nie wskazuje na jej wcześniejsze zajęcie. Prawdopodobnie Jezus uzdrowił ją z jakiejś fizyznej lub psychicznej choroby. Tymczasem narastająca męska dominacja w Kościele sprawiła, że jej misja została zapomniana i zdyskredytowana, ponieważ widziano w niej wieczną prostytutkę.

Od czasów Soboru watykańskiego II rozpoczyna się powrót do pierwotnej tradycji opisującej Marię Magdalenę jako Apostołkę Apostołów. W 1978 roku z brewiarza usunięto frag,enty mówiące o Marii Magdalenie jako wielkiej pokutnicy i jawnogrzesznicy. Od 2016 roku liturgiczne wspomnienie św. Marii Magdaleny ma rangę święta. Ztej okazji został wydany specjalny dekret papieski oraz do liturgii mszy świętej dodano nową prefację wspominającą Marię Magdalenę. Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy wysławiali Ciebie, wszechmogący Ojcze,
którego miłosierdzie nie mniejsze od Twej mocy
zostało wszystkim zapowiedziane przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa.
On to objawił się w ogrodzie Marii Magdalenie,
która Go uczciła za ziemskiego życia,
widziała Go umarłego na krzyżu,
usłużyła Mu, gdy leżał w grobie.
Ona jako pierwsza uczciła Zmartwychwstałego
i stała się apostołką wobec Apostołów,
aby ogłoszona Dobra Nowina
dotarła na krańce świata.
Dlatego i my, Panie, z Aniołami i wszystkimi Świętymi
wysławiamy Ciebie, z radoscią wołając:
Święty...

Obraz Petro Perugino Maria Magdalena
Święta Maria Magdalena była bardzo często przedstawiana w sztukach plastycznych. Powyżej obraz Petro Perugino

Dekret papieża Franciszka o ustanowieniu obowiązkowego ( dla odprawiających mszę księży) święta Marii Magdaleny wspomina, że: Św. Maria Magdalena jest tutaj przykładem prawdziwej i autentycznej ewangelizatorki, czyli zwiastunki Dobrej Nowiny, oznajmiającej wielkanocną radość(...) Maria Magdalena właśnie dlatego, że była naocznym świadkiem Zmartwychwstałego Chrystusa, była również pierwszą osobą, która dała o tym świadectwo wobec apostołów. Wypełniła w ten sposób polecenie Zmartwychwstałego: «Udaj się do moich braci i powiedz im… Poszła Maria Magdalena oznajmiając uczniom: «Widziałam Pana i to mi powiedział» (...) Słusznie Doktor Anielski [ św. Tomasz z Akwinu] używa tego terminu «apostolorum apostola» w stosunku do Marii Magdaleny, ponieważ jest ona świadkiem Chrystusa Zmartwychwstałego i ogłasza wiadomość o zmartwychwstaniu Pana, tak jak inni Apostołowie. Dlatego jest rzeczą właściwą, aby liturgiczny obchód Marii Magdaleny miał ten sam stopień „Święta” przypisany w Kalendarzu ogólnym Kościoła apostołom, co podkreśli szczególną misję tej kobiety, która jest przykładem i wzorem dla każdej kobiety w Kościele.

Święto Marii Magdaleny obchodzone jest 22 lipca.

Imię Maria jest imieniem hebrajskim (Miriam), nie jest jednak pewne co dokładnie oznacza. Istnieje kilka teorii tłumaczące jego pochodznie oraz porównujące brzemienie imienia do innych słów hebrajskich. ( więcej szczegółów w artykule) Być może znaczenie imienia to: "mocna, gorzka", "buntownicza, nieposłuszna", "ukochana" lub "Pani".
Emancypantki
Zuzanna Radzik "Emancypantki Kobiety, które zbudowały Kościół" Wydawnictwo WAM

Zuzanna Radzik
"Emancypantki. Kobiety, które zbudowały Kościół"

Historia Kościoła budowanego przez kobiety
W Kościele pierwszych wieków kobiety pełniły ważne funkcje: nauczały, studiowały Biblię, były apostołkami. W ich domach spotykali się wierni i sprawowano Eucharystię. To one jako jedne z pierwszych fundowały i utrzymywały klasztory. Kiedy zmuszano je do porzucenia wiary, odważnie przyjmowały śmierć na rzymskich arenach.

W świecie zdominowanym przez mężczyzn aktywność kobiet okazała się jednak nie do zniesienia.
Po wielkim wybuchu równouprawnienia, które przyniosła Dobra Nowina, pozycja kobiet była stopniowo osłabiana. Już we wczesnych opisach męczeństwa ich ciała zostały uprzedmiotowione i zseksualizowane. Rozpowszechniło się przekonanie, że jedynie męskość (nawet u kobiet) sprzyja rozwojowi świętości i odwagi, a kobiecość tożsama jest z duchową ułomnością, cielesnością i grzechem. Te, które kładły fundamenty chrześcijaństwa, zostały pozbawione znaczenia i zapomniane. Do dziś wielu badaczy traktuje dzieje Kościoła jak historię mężczyzn. Najwyższa pora to zmienić.
Zuzanna Radzik "Emancypantki. Kobiety, które zbudowały Kościół" Wydawnictwo WAM