Oryginalne imiona - patronki bierzmowania (imię do bierzmowania)

W pierwszych kilku dzisięcioleciach istnienia chrześcijaństwa kobiety odgrywały w nim ważną rolę liderek. Podejmowały wyprawy misyjne, głosiły naukę chrześcijańską, stały na czele wspólnot. Było to zgodne z nauczaniem Jezusa, który w znaczny sposób dowartościował kobiety. W późniejszych wiekach sylwetki tych aktywnych i silnych kobiet były fałszowane. Starano się je dyskredytować, wzmianki o kobietach w Nowym Testamencie były przekręcane. Nawet dziś niektórzy tłumacze ( np. Biblii Tysiąclecia tłumaczą imię żeńskie Junia jako imię męskie, ponieważ nie chcą aby katoliczki dowiedziały się o kobietach, które pełniły zadania aspotolskie. Poniżej prezentuję kilka postaci świętych i aktywnych kobiet - wczesnochrześcijańskich liderek. Mogą one być dobrymi patronkami bierzmowania dla współczesnych kobiet.
Emancypantki
Zuzanna Radzik "Emancypantki Kobiety, które zbudowały Kościół" Wydawnictwo WAM

Zuzanna Radzik
"Emancypantki. Kobiety, które zbudowały Kościół"

Historia Kościoła budowanego przez kobiety
W Kościele pierwszych wieków kobiety pełniły ważne funkcje: nauczały, studiowały Biblię, były apostołkami. W ich domach spotykali się wierni i sprawowano Eucharystię. To one jako jedne z pierwszych fundowały i utrzymywały klasztory. Kiedy zmuszano je do porzucenia wiary, odważnie przyjmowały śmierć na rzymskich arenach.

W świecie zdominowanym przez mężczyzn aktywność kobiet okazała się jednak nie do zniesienia.
Po wielkim wybuchu równouprawnienia, które przyniosła Dobra Nowina, pozycja kobiet była stopniowo osłabiana. Już we wczesnych opisach męczeństwa ich ciała zostały uprzedmiotowione i zseksualizowane. Rozpowszechniło się przekonanie, że jedynie męskość (nawet u kobiet) sprzyja rozwojowi świętości i odwagi, a kobiecość tożsama jest z duchową ułomnością, cielesnością i grzechem. Te, które kładły fundamenty chrześcijaństwa, zostały pozbawione znaczenia i zapomniane. Do dziś wielu badaczy traktuje dzieje Kościoła jak historię mężczyzn. Najwyższa pora to zmienić.
Zuzanna Radzik "Emancypantki. Kobiety, które zbudowały Kościół" Wydawnictwo WAM