Oryginalne imiona - patronki bierzmowania (imię do bierzmowania)

W pierwszych kilku dzisięcioleciach istnienia chrześcijaństwa kobiety odgrywały w nim ważną rolę liderek. Podejmowały wyprawy misyjne, głosiły naukę chrześcijańską, stały na czele wspólnot. Było to zgodne z nauczaniem Jezusa, który w znaczny sposób dowartościował kobiety. W późniejszych wiekach sylwetki tych aktywnych i silnych kobiet były fałszowane. Starano się je dyskredytować, wzmianki o kobietach w Nowym Testamencie były przekręcane. Nawet dziś niektórzy tłumacze ( np. Biblii Tysiąclecia tłumaczą imię żeńskie Junia jako imię męskie, ponieważ nie chcą aby katoliczki dowiedziały się o kobietach, które pełniły zadania aspotolskie. Poniżej prezentuję kilka postaci świętych i aktywnych kobiet - wczesnochrześcijańskich liderek. Mogą one być dobrymi patronkami bierzmowania dla współczesnych kobiet.